MENY

Planuppdrag för Östanå 3:58 med flera i Ilsbo

Syfte med planläggningen?

Planuppdraget syftar till att upphäva en del av gällande byggnadsplan. Detta för att möjliggöra en framtida fastighetsreglering, en utökning av befintlig bostadsfastighet.

Vilket planförfarande kommer att tillämpas?

För uppdraget tillämpas ett utökat förfarande i enlighet med 5 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900)

När beräknas ett förslag vara klart för samråd?

Ett förslag för upphävande beräknas kunna gå ut på samråd under våren 2023.

Handlingar

Kontakt
Siluett av person.

Planarkitekt

Anna Ryttlinger

0652-360 11
anna.ryttlinger@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Stadsarkitekt – vakant