MENY

Planuppdrag för Bergsjö Kyrkby 36:1 med flera, Bergsjö centrum

Syfte med planläggningen?

Planuppdraget syftar till att planlägga området för bostäder (B) och centrumverksamheter (C). Vidare syftar planläggningen att möjliggöra för nya attraktiva miljöer och mötesplatser som stärker Bergsjös identitet.

Vilket planförfarande kommer att tillämpas?

För uppdraget tillämpas ett utökat förfarande i enlighet med 5 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900)

När beräknas ett förslag vara klart för samråd?

Ett planförslag beräknas vara klart för samråd tidigast under 2024.

Handlingar

Kontakt
Siluett av person.

Planarkitekt

Anna Ryttlinger

0652-360 11

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till