MENY

Samråd för sträckan Stegskogen-Bäling

Samråd till och med den 1 juli 2022.

Samrådsunderlag – tidigt skede

Ostkustbanan dubbelspår, etapp
Stegskogen–Bäling

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret, Södra Vägen 14 i Bergsjö till och med fredag 1 juli 2022.

Synpunkter på samrådsmaterialet lämnas skriftligt senast 4 juli 2022 till någon av följande adresser

Ange alltid ärendenummer TRV 2016/71881

e-post investeringsprojekt@trafikverket.se

brev Trafikverket, Ärendemottagningen, Investeringsprojekt, Box 810, 781 28 Borlänge

  • Via formulär på Trafikverkets webbplats