Vad kostar ett bygglov?

I grunden är avgiften för ett bygglov baserat på vad du vill bygga och hur stor arbetsinsats som krävs av Plan- och byggenheten för att handlägga din ansökan.

Grundtanken i bygglovstaxan är att den avgift du betalar ska täcka den totala arbetsinsats som Plan- och byggenheten gör när vi hanterar din ansökan. En ansökan om nybyggnad av enbostadshus kräver till exempel en större arbetsinsats från handläggaren än en ansökan om nybyggnad av förråd. Det innebär att ett bygglov för ett enbostadshus kostar mer än ett bygglov för förråd.

Plan- och bygglovtaxa

exempel på ungefärlig kostnad

Vad kostar ett lov?

Nybyggnad av bostadshus 180 m² – 19 000 kronor
Nybyggnad av fritidshus 100 m² – 14 500 kronor
Nybyggnad av garage 60 m² – 6 000 kronor
Nybyggnad av förråd 40 m² – 2 800 kronor
Tillbyggnad av bostadshus 80m² – 12 500 kronor
Tillbyggnad av bostadshus 30m² – 6 000 kronor
Inglasad altan 30m² – 3 000 kronor
Oisolerad lagerhall 400m² – 10 000 kronor
Rivningslov max 250m² – 4 700 kronor

Vad kostar en anmälan?

Anmälan om eldstad – 990 kronor
Rivningsanmälan – 990 kronor
Anmälan enligt attefallsreglerna – 2 136 kronor

Vad kostar en strandskyddsdispens?

Handläggning av strandskyddsdispens – 4 800 kronor
Handläggning av strandskyddsdispens kopplat till bygglov – 3 200 kronor

Vad kostar ett avslag?

Avgiften beräknas utifrån den sökta åtgärdens omfattning, en timdebitering kan ske. Ett avslag kostar minst 854 kronor.

Vad kostar en återkallad ansökan, ett avskrivet ärende?

Avgiften motsvarar en timdebitering och är som lägst 800 kronor.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48

telefontid 10.00-11.30

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92

telefontid 10.00-11.30

Skicka ett meddelande till