Dagar för sophämtning 2021

Hämtning varannan vecka

Dina sopor hämtas en gång varannan vecka. Gå till den ort A–Ö där du bor för att ta reda på vilken veckodag som dina sopor hämtas. Där ser du också om dina sopor hämtas jämn eller ojämn vecka.

Månadshämtning

Hämtningsdagar för dig som har månadshämtning sker under följande veckor:
Jämna veckor 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52.
Ojämna veckor 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49.

Allmänningen – ojämn vecka – fredag
Alvägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Andersfors – jämn vecka – tisdag
Annsjön – jämn vecka – fredag

Backvägen Harmånger – jämn vecka – torsdag
Barrgränd Ilsbo
– jämn vecka – tisdag
Baståsen
– jämn vecka – onsdag
Berge Bergsjö – jämn vecka – onsdag
Berge Ilsbo (efter Bergsjövägen) – jämn vecka – tisdag
Berge Ilsbo (Holsjövägen m fl) – ojämn vecka – tisdag
Bergebodarna – jämn vecka – måndag
Bergevägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Bergevägen Gnarp – jämn vecka – onsdag
Bergevägen Ilsbo – jämn vecka – tisdag
Bergsjö, centrala– jämn vecka – tisdag
Bergstigen Lönnånger – jämn vecka – torsdag
Bergvik östra – ojämn vecka – tisdag
Bjåsta – jämn vecka – tisdag
Bosta– ojämn vecka – måndag
Bredåker – ojämn vecka – onsdag
Bringstavägen Harmånger – jämn vecka – torsdag
Brännharsvägen, Norrfjärden – jämn vecka – fredag
Bygget – jämn vecka – onsdag
Byn, Gnarp– jämn vecka – onsdag
Bållebergsvägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Bäckaräng – jämn vecka – måndag
Bäcken Ilsbo – jämn vecka – tisdag
Bäcksand – jämn vecka – fredag
Bäling – ojämn vecka – onsdag
Bönhusvägen Ilsbo – jämn vecka – tisdag

Djupvarpsvägen, Norrfjärden – jämn vecka – fredag
Dyrån – jämn vecka – fredag

Ede – jämn vecka – måndag
Edsäter – ojämn vecka – torsdag

Fagernäs– jämn vecka – måndag
Fiskvik
– jämn vecka – måndag
Forsa – jämn vecka – torsdag
Forsavägen Harmånger – jämn vecka – torsdag
Frankrike – jämn vecka – tisdag
Franshammar – ojämn vecka – fredag
Fågelharn – jämn vecka – fredag

Gamla vägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Gillströms väg Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Gistvallsvägen, Norrfjärden – jämn vecka – fredag
Gnarp, Bergevägen
– ojämn vecka – måndag
Gnarp, Södra Vägen 3-5 – jämn vecka – onsdag (soprum N-stigs bostäder)
Gnarp, Bergevägen 1,3,5 – jämn vecka – onsdag (soprum N-stigs bostäder)
Gnarp, centrala – ojämn vecka – måndag
Gnarp, Stationsvägen – ojämn vecka – måndag
Gnarp, Stationsvägen 11A, 11B – jämn vecka – onsdag
Gnarp, Hammarbacken – ojämn vecka – måndag
Gnarp, Kyrkvägen – ojämn vecka – måndag
Gnarp, Tranbäcksvägen – ojämn vecka – måndag
Gnarp, Vallenrenen – ojämn vecka – måndag
Gnarp, E4-Sörfjärden – ojämn vecka – måndag
Gnarp, Rödevägen – ojämn vecka – måndag
Gnarp, Rödevägen – ojämn vecka – måndag
Gnarp, Gammelgårdsvägen – ojämn vecka – måndag
Gryttje – jämn vecka – fredag
Gränsfors
– jämn vecka – onsdag
Gräsåsen – jämn vecka – måndag
Gårdsjön – jämn vecka – fredag
Gällsta – ojämn vecka – måndag

Haddungsnäs – jämn vecka – måndag
Haddäng – jämn vecka – fredag
Hagängsgatan Harmånger – jämn vecka – torsdag
Hallonvägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Hammarbacken, Gnarp – jämn vecka – fredag
Hamre – jämn vecka – onsdag
Harmånger – jämn vecka – torsdag
Hassela – ojämn vecka – fredag
Hassela västra – jämn vecka – måndag
Hogland – ojämn vecka – tisdag
Hoppskogen – jämn vecka – onsdag
Hulte – jämn vecka – tisdag
Hundskinnsvägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Husta – jämn vecka – fredag
Hångberg – jämn vecka – måndag
Hånick – jämn vecka – torsdag
Hånicksvallen – ojämn vecka – tisdag
Hårte norra (Hårte, Orrvägen, Bredstrandsvägen) – ojämn vecka – måndag
Hårte södra (Hamnen, Simphålet) – ojämn vecka – onsdag
Håvens – jämn vecka – tisdag
Häggbyn (Ilsbo) – ojämn vecka – tisdag
Hällåsen– jämn vecka – måndag
Högdahls – ojämn vecka – onsdag
Högen – ojämn vecka – tisdag

Idsjötorpet (Ilsbo) – ojämn vecka – tisdag
Idsjövägen (Ilsbo) – ojämn vecka – tisdag
Ilsbo (centrala) – jämn vecka – tisdag
Ilsbo, Berge (efter Bergsjövägen) – jämn vecka – tisdag
Ilsbo, Berge (Holsjövägen m fl) – ojämn vecka – tisdag
Ingesarven – ojämn vecka – tisdag

Järnvägstorget Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Jättendal
– ojämn vecka – onsdag

Kallbäck – jämn vecka – måndag
Karlsbergsvägen Harmånger – jämn vecka – torsdag
Kitte
– ojämn vecka – tisdag
Knoppe – jämn vecka – fredag
Konvaljevägen Harmånger – jämn vecka – torsdag
Krogvägen Ilsbo – jämn vecka – tisdag
Kvarnmon – ojämn vecka – onsdag
Kvarnvägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Kyrkvägen Ilsbo – jämn vecka – tisdag
Kölsjön – jämn vecka – måndag

Landsrå – jämn vecka – fredag
Lappstugevägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Lillbodarna – jämn vecka – onsdag
Lindsjön – jämn vecka – måndag
Lingonstigen Harmånger – jämn vecka – torsdag
Ljungvägen, Moningssand – jämn vecka – fredag
Logevägen, Norrfjärden – jämn vecka – fredag
Långsandsvägen, Norrfjärden – jämn vecka – fredag
Lägervägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Lönnbergsvägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Lönnånger – jämn vecka – torsdag
Lönnångersfjärden – jämn vecka – torsdag
Lövbacken – jämn vecka – onsdag
Lövstigen Bergsjö – jämn vecka – tisdag

Malungen – ojämn vecka – fredag
Masbo – jämn vecka – tisdag
Mejerivägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Mejerivägen Gnarp – jämn vecka – onsdag
Mellanfjärden – ojämn vecka – onsdag
Milsbron – jämn vecka – fredag
Moningssand – jämn vecka – fredag
Moningssandsvägen, Moningssand – jämn vecka – fredag
Mörtsjön – ojämn vecka – fredag

Nordanå – jämn vecka – torsdag
Nordanåvägen Harmånger – jämn vecka – torsdag
Norra Sörskärsvägen, Norrfjärden – jämn vecka – fredag
Norrbäck – jämn vecka – måndag
Norrfjärden – jämn vecka – fredag
Norrgimma – jämn vecka – tisdag
Norromå – jämn vecka – onsdag
Norråsen – jämn vecka – onsdag

Orrsjön – jämn vecka – onsdag
Oxelvägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Oxsand – jämn vecka – fredag

Parkvägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Pilvägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Prästvägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag

Ragvaldsnäs – jämn vecka – fredag
Ragvaldsnäsvägen, Norrfjärden – jämn vecka – fredag
Rexfors – jämn vecka – måndag
Ringvägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Ronnebergsvägen Harmånger – jämn vecka – torsdag
Rännsjön – ojämn vecka – onsdag
Röde camping – ojämn vecka – måndag
Röde reningsverk och Slingan – ojämn vecka – måndag
Röstavägen Harmånger – jämn vecka – torsdag

SGU-badet – ojämn vecka – tisdag
Skansfors – jämn vecka – måndag
Skarvtjärn – jämn vecka – torsdag
Skesta – jämn vecka – fredag
Skogsvägen, Moningssand – jämn vecka – fredag
Skolbacken Ilsbo – jämn vecka – tisdag
Skolvägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Skrämsta – jämn vecka – tisdag
Skåve – ojämn vecka – onsdag
Slättberg– jämn vecka – måndag
Slätterne – jämn vecka – tisdag
Solbackavägen Harmånger – jämn vecka – torsdag
Stakholmen– jämn vecka – måndag
Stationsvägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Stationsvägen 11 Gnarp – jämn vecka – onsdag
Stenrönningen – jämn vecka – fredag
Stering – jämn vecka – torsdag
Stocka – ojämn vecka – torsdag
Stockaby – jämn vecka – torsdag
Storgatan Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Storängen – jämn vecka – onsdag
Storstrandsvägen, Norrfjärden – jämn vecka – fredag
Strömsbruk – ojämn vecka – torsdag
Strömsbruksvägen Harmånger – jämn vecka – torsdag
Svartvik – jämn vecka – fredag
Svedbro – jämn vecka – onsdag
Svedja – jämn vecka – torsdag
Svedje – jämn vecka – måndag
Södra vägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Södra vägen 1– 5 Gnarp – jämn vecka – onsdag
Sörby – ojämn vecka – tisdag
Sörskogsvägen, Norrfjärden – jämn vecka – fredag
Sörskärsvägen, Norrfjärden – jämn vecka – fredag
Sörstrandsvägen, Norrfjärden – jämn vecka – fredag
Sörvägen Lönnånger – jämn vecka – torsdag
Söderåsen – ojämn vecka – tisdag
Sörfjärden – ojämn vecka – måndag
Sågtäkten – ojämn vecka – torsdag

Tallgränd Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Tallstigen Ilsbo – jämn vecka – tisdag
Tallstigen Lönnånger – jämn vecka – torsdag
Tennsätter
– ojämn vecka – onsdag
Tjärnvik – jämn vecka – fredag
Trångsund – jämn vecka – fredag
Trädgårdsvägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag
Trollsved – jämn vecka – fredag
Trösten – ojämn vecka – onsdag

Ungrick – ojämn vecka – onsdag
Utirå – ojämn vecka – onsdag

Vade – jämn vecka – onsdag
Vallbo – jämn vecka – fredag
Vallen Gnarp – jämn vecka – onsdag
Vallenbacken – jämn vecka – onsdag
Vattlång – ojämn vecka – tisdag
Vattrång – jämn vecka – torsdag
Västertanne – jämn vecka – onsdag
Västtjär – ojämn vecka – tisdag
Västtjärnsvägen Ilsbo – jämn vecka – tisdag
Västergrängsjö – jämn vecka – onsdag

Yttre – ojämn vecka – tisdag

Zättlinsvägen Bergsjö – jämn vecka – tisdag

Åbacken– jämn vecka – måndag
Åkern
– jämn vecka – onsdag
Åkervägen Harmånger – jämn vecka – torsdag
Åkne – jämn vecka – fredag
Åkroken – jämn vecka – tisdag
Årskogen – jämn vecka – fredag
Åsbacken – jämn vecka – onsdag
Åsnorrbodarna – jämn vecka – fredag
Åstigen, Norrfjärden – jämn vecka – fredag
Åsvallen – jämn vecka – onsdag

Älgered – jämn vecka – måndag
Älgered väster om ån (mot Friggesund) – jämn vecka – tisdag
Älvsta – ojämn vecka – onsdag
Älvsund – jämn vecka – måndag
Ängsvägen Harmånger – jämn vecka – torsdag
Ässjö – jämn vecka – måndag

Ölsjön – jämn vecka – måndag
Ösänge
– ojämn vecka – tisdag
Östergrängsjö – jämn vecka – onsdag
Östertanne – jämn vecka – onsdag