Kretsloppsplan 2021–2025

Ett förslag till kretsloppsplan för kommunen har tagits fram och nu vill vi veta vad du tycker om planen.

Samråd och utställning av förslaget

Under perioden 10 juli – 31 augusti 2020 är förslaget till kretsloppsplan på formell utställning enligt miljöbalken. Du kan titta på förslaget hos kommunens bibliotek, i kommunhusets reception eller här på vår webbplats.

Lämna dina synpunkter märkt "diarienummer 2020-000176" senast 31 augusti 2020 till

Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller kommun@nordanstig.se

Syfte och bakgrund

Kretsloppsplanen ersätter tidigare års kommunala avfallsplan. Den är en del av renhållningsordningen som varje kommun ska upprätta enligt 15 kapitlet i miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fokus är som namnet säger kretsloppet. Den berör kommunala verksamheter, företag, föreningar och kommuninvånare. Den tar ett hållbart grepp på hur vi hanterar avfall, nedskräpning, källsortering, materialåtervinning och cirkulär ekonomi.

Kommungemensamt samarbete

Framtagandet av kretsloppsplanen har skett i samarbete med alla kommuner i Gävleborg samt Älvkarleby kommun. Planen är anpassad efter förutsättningarna i Nordanstig. Trots att det mesta av innehållet i planen är generellt har det funnits stor utrymme för lokal anpassning efter varje kommuns förutsättningar.

Kontakt
Porträttbild på Jimmy Nilsson

Enhetschef
Avfall och återvinning

Jimmy Nilsson

0652-362 26 

Skicka ett meddelande till