Hämtning av grovsopor vid fastighet

Vi hämter efterbeställning grovsopor vid fastigheten flera gånger per år. Hämtning av grovsopor ingår i renhållningstaxan.

Grovavfall är sopor som uppstår i hemmet som är för stora för att rymmas i soptunnan. Fasta installationer, som utrivna badrum eller kök samt annat byggavfall ingår inte i benämningen grovavfall.

Vi hämtar grovsopor vid din fastighet för permanentboende sex gånger per år och vid fritidshus tre gånger per år. Sätt ut grovsoporna senast kvällen före hämtningsveckans början. Du får lämna högst 2 m³ varje gång. Vi vill inte att du packar soporna i säckar men gärna i kartonger. Tjänsten ingår i renhållningstaxan.

Du som vill lämna grovsopor ringer och anmäler det till SUEZ Recycling på telefonnummer 0650-54 20 90 på vardagar mellan 07.00-16.00. Se senaste datum för anmälan nedan.

Tänk på att du också kan lämna in saker till återbruk istället för att slänga. Återbruk skapar inget avfall och är det bästa för miljön.

Grovsopor 2019

Sista dag att anmäla grovsopshämtning

Utsättningsdatum

Hämtningsdatum

4 februari

10 februari

Vecka 7 (11-15/2)

8 april

14 april (fritidshus)

Vecka 16 (15-18/4)

10 juni

16 juni (fritidshus)

Vecka 25 (17-20/6)

12 augusti

18 augusti (fritidshus)

Vecka 34 (19-23/8)

7 oktober

13 oktober

Vecka 42 (14-18/10)

2 december

8 december

Vecka 50 (9-13/12)


Som grovsopor räknas bland annat

 • möbler
 • porslin
 • skidor
 • kläder

Grovsopor metall–kyl–frys–TV 2019

Sista dag att anmäla grovsopshämtning

Utsättningsdatum

Hämtningsdatum

4 februari

17 februari

Vecka 8 (18-22/2)

8 april

22 april (fritidshus)

Vecka 17 (23-26/4)

10 juni

23 juni (fritidshus)

Vecka 26 (24-28/6)

12 augusti

25 augusti (fritidshus)

Vecka 35 (26-30/8)

7 oktober

20 oktober

Vecka 43 (21-25/10)

2 december

15 december

Vecka 51 (16-20/12)

Som grovsopor metall-kyl-frys-tv räknas bland annat

 • spisar
 • kylskåp
 • frysboxar
 • cyklar
 • TV
 • hemelektronik
 • mindre metallskrot

Dagar för sophämtning

Vi hämtar dina sopor var fjortonde dag. Om dina sopor inte blir hämtade ringer du kundtjänst 0652-361 84, 361 86.

Vi fakturerar tre gånger om år

Vi fakturerar hämtning av hushållsavfall tre gånger per år. Förfallodagar är 30 april, 31 augusti och 31 december. Fritidsabonnemangen faktureras en gång per år med förfallodag 30 april.

Har du frågor om debitering och taxor kontakta oss på renhållningen.

Avgifter, föreskrifter och bestämmelser reglerar i renhållningsordningen och i avfallstaxan som fastställs i kommunfullmäktige.

Anmäl ägarbyte på fastighet

Ägarbyte ska anmälas i god tid. Den gamla ägarens betalsningsansvar upphör inte förrän anmälan om en förändring av ägarförhållande kommit in till oss.

Kontakt

Kundservicetelefon

allmänna frågor om
öppettider och ÅVC-frågor

måndag–fredag 8–16

0652-361 75

Administration

Avfall och återvinning

telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00 och 13.00–14.30

0652-361 86, 361 84

Skicka ett meddelande till