MENY

Avfallsplan och föreskrifter

Kommunerna i Hälsingland har tagit fram en gemensam renhållningsordning. Det är en plan för hur kommunen ska arbeta med renhållningsfrågur under perioden 2015–2020.

Var och en av oss producerar cirka 500 kilo sopor varje år. För miljöns skull är det viktigt att minska mängden avfall och se till att det tas om hand på ett bra sätt. För att garantera att avfallet tas om hand på rätt sätt behöver kommunen enligt lag en renhållningsordning som anger Nordanstigs mål för avfallshanteringen och hur man ska arbeta strategiskt för att uppnå dessa mål.

Hälsinglands kommuner har tagit fram en gemensam renhållningsordning som består av både avfallsplan och föreskrifter. Renhållningsordningen för vår kommun 2015–2020, antogs i kommunfullmäktige den 4 april 2016 och gäller till och med 2020. Den redovisar vilka mål och åtgärder som kommunen planerar för att minska både mängden avfall och hur farligt det är för miljön.

Avfallsplanen är en del av kommunens renhållningsordning medan den andra delen är de lokala föreskrifterna. De två delarna förnyas vid olika tidpunkter.

Avfallsplan

Kontakt

tf. Verksamhetschef Teknik och hållbarhet

Karin Henningsson

0652-361 64

Skicka ett meddelande till

Miljö- och klimatstrateg

Anna Hesselgren-Heijbel

0652-362 84

Skicka ett meddelande till