MENY

Försäljning av arkivskåp

Till salu

Fyra arkivskåp. Anbud lämnas separat på vart och ett av skåpen. Skåpen finns i Bergsjö.

Villkor vid köp

Skåpen säljs i befintligt skick och köpare ansvarar själva för hämtning och bortforsling. Skåpen finns på övre våning och hämtning ska ske senast en vecka efter avslutat anbudsförfarande. Lämnade anbud är inklusive moms. Betalning sker mot faktura. Fri prövningsrätt.

Så här lämnar du anbud

Anbud ska lämnas skriftligt i förslutet kuvert. Ange vilket eller vilka av skåpen (1 till 4) som ditt bud avser. Är du intresserad av flera skåp måste du alltså lägga ett bud för vart och ett av skåpen. Kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter. Kuvertet ska vara märkt "Arkivskåp".

Anbud skickas till:
Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

Anbud kan också lämnas i kommunhusets reception på Södra Vägen 14 i Bergsjö, eller i kommunhusets brevinkast.

Sluttid för budgivning

Anbud ska vara kommunen tillhanda senast 2023-10-13, kl. 12.00

Vinnande bud

Publiceras när budgivningen är avslutad. Anbudsvinnare meddelas i enlighet med lämnade kontaktuppgifter.

Har du frågor kontakta

Anna-Lena Borg Engberg, 0652-361 74

Skåp 1 – Fabrikat Hadak

 • Höjd 123 cm
 • Bredd 78 cm
 • Djup 62 cm
Turiststuga nr 1

Skåp 2 och 3 – Fabrikat Rosengrens

 • Höjd 160 cm
 • Bredd 51 cm
 • Djup 77,5 cm
 • Fyra lådor

Skåp 4 – Fabrikat Rosengrens

 • Höjd 94 cm
 • Bredd 51 cm
 • Djup 77,5 cm
 • Två lådor