Förändringar – Ung i Nordanstig

Skolresekortet Ung i Nordanstig förändras från och med höstterminen 2020.

Förändring

  • Möjligheten för elever i högstadiet begränsas till resande inom Nordanstigs kommun samt att fritidskortet försvinner.
  • Nuvarande Ung i Nordanstig-kort upphör att gälla 30 juni och det innebär att resor inte att kan göras under sommarlovet.
  • Inför skolstarten i höst kommer ett nytt skolresekort att skickas hem.

För högstadieelever – även de som valt en skola utanför kommunen – gäller kortet för resor med X-trafiks bussar alla dagar dygnet runt inom Nordanstigs kommun.

Möjligt att komplettera

De som vill kan själv bekosta ett fritidskort för resa i hela länet.
Tillägget måste göras på ett separat kort och kan inte tankas in på Ung i Nordanstig-kortet!

Skolresekort och information skickas ut innan skolstarten

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur möjligheterna till kollektivt resande för kommunens högstadie- och gymnasielever kan utvecklas åren framöver.

Det nya skolresekortet kommer tillsammans med mer information att skickas ut i god tid innan skolstarten i augusti till de elever som är berättigade till skolskjuts.

Gymnasielever som går på andra skolor än Bromangymnasiet och Hudikgymnasiet påverkas inte av förändringarna. Även de eleverna kommer att få ett nytt kort utskickat.