Ansökan om skolskjuts vid annat, särskilt skäl 2022-2023

Läsåret 2022–2023 behöver inte de elever som har rätt till skolskjuts enligt vårt skolskjutsreglemente ansöka om skolskjuts.

Om eleven behöver skolskjuts ska ansökan skickas in. Till exempel vid annat, särskilt skäl, eller om ditt barn inte har rätt till skolskjuts enligt våra grundregler.

När din ansökan blivit beviljad gäller den läsårsvis. Nytt läsår, ny ansökan! Observera att olika regler gäller för yngre och äldre elever.

Ditt beslut om skolskjuts bör du få inom fyra veckor

Det kan ta upp till fyra veckor innan du får ditt beslut. Det kan dröja beroende på varför du söker och hur vi har möjlighet att ordna skolskjutsen.

I det här formuläret ansöker du om skolskjuts vid annat, särskilt skäl

Jag söker skolskjuts inom Nordanstigs kommun 2022-2023

syskonets för- och efternamn

För vilken period gäller ansökan? * (obligatorisk)
För vilken period gäller ansökan?


Du bör skicka in din ansökan senast fyra veckor innan du vill att skjutsen ska börjaHur tar sig eleven till skolan från vårdnadshavare 1? * (obligatorisk)
Hur tar sig eleven till skolan från vårdnadshavare 1?När önskar eleven eller eleverna skjutsen från vårdnadshavare 1?
Udda veckor till skolan * (obligatorisk)
Udda veckor till skolan

Udda veckor från skolan * (obligatorisk)
Udda veckor från skolan

Jämna veckor till skolan * (obligatorisk)
Jämna veckor till skolan

Jämna veckor från skolan * (obligatorisk)
Jämna veckor från skolan

Hur tar sig eleven till skolan från vårdnadshavare 2?
Hur tar sig eleven till skolan från vårdnadshavare 2?När önskar eleven eller eleverna skjutsen från vårdnadshavare 2?
Udda veckor till skolan
Udda veckor till skolan

Udda veckor från skolan
Udda veckor från skolan

Jämna veckor till skolan
Jämna veckor till skolan

Jämna veckor från skolan
Jämna veckor från skolanFör att kunna skicka in dina uppgifter så måste du klicka i att du inte är en robot. Följ sedan instruktionen som kommer upp på skärmen. * (obligatorisk)