Ansökan om skolskjuts och extra skolskjuts läsåret 2021-2022

Läsåret 2021–2022 behöver inte de elever som har rätt till skolskjuts enligt vårt skolskjutsreglemente ansöka om skolskjuts.

Om eleven behöver taxi ska ansökan skickas in samt vid ansökan om extra skolskjuts. Till exempel vid växelvis boende eller om ditt barn inte har rätt till skolskjuts enligt våra grundregler.

När din ansökan blivit beviljad gäller den tillsvidare så länge ingen förändring sker. Observera att olika regler gäller för yngre och äldre elever.

Ditt beslut om extra skolskjuts bör du få inom fyra veckor

Det kan ta upp till fyra veckor innan du får ditt beslut. Det kan dröja beroende på varför du söker extra skolskjuts och hur vi har möjlighet att ordna den extra skolskjutsen.

I det här formuläret ansöker du om skolskjuts

Jag söker skolskjuts inom Nordanstigs kommun 2021-2022

syskonets för- och efternamn

Har eleven fritidshemsplacering? * (obligatorisk)
Har eleven fritidshemsplacering?


För vilken period gäller ansökan? * (obligatorisk)
För vilken period gäller ansökan?
Varför söker du skolskjuts?
Varför söker du skolskjuts?
Du bör skicka in din ansökan senast fyra veckor innan du vill att skjutsen ska börjaHur tar sig eleven till skolan från vårdnadshavare 1?
Hur tar sig eleven till skolan från vårdnadshavare 1?När använder eleven eller eleverna skjutsen från vårdnadshavare 1?
När använder eleven eller eleverna skjutsen från vårdnadshavare 1?

Hur tar sig eleven till skolan från vårdnadshavare 2?
Hur tar sig eleven till skolan från vårdnadshavare 2?När önskar eleven eller eleverna att använda skjutsen från vårdnadshavare 2?
När önskar eleven eller eleverna att använda skjutsen från vårdnadshavare 2?
För att kunna skicka in dina uppgifter så måste du klicka i att du inte är en robot. Följ sedan instruktionen som kommer upp på skärmen. * (obligatorisk)