Förändringar – Ung i Gävleborg

Skolresekortet Ung i Gävleborg förändras från och med höstterminen 2020.

Förändring

  • Möjligheten för gymnasieelever att resa över hela länet förändras och två olika kort införs.
  • Nuvarande Ung i Gävleborg-kort upphör att gälla 30 juni och det innebär att resor inte att kan göras under sommarlovet.

Ung i Nordanstig Gymnasiet

Elever vid Bromangymnasiet i Hudiksvall och Hudikgymnasiet kan resa med X-trafiks bussar och X-tåg inom både Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. Gäller alla dagar dygnet runt.

Ung i Gävleborg med SJ-tillägg

  • Elever som går i gymnasiet på andra skolorter kan resa med X-trafiks bussar och X-tåg inom Gävleborgs län samt till Falun och Sundsvall alla dagar dygnet runt.
  • SJ-tåg inom Gävleborgs län samt till Sundsvall, alla dagar dygnet runt.
    Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län samt till Falun och Avesta C (via Horndalsbruk, Fors, Avesta Krylbo). Alla dagar dygnet runt.
  • Anslutningsresa med linjerna 1–5 i stadstrafiken i Sundsvall, måndag-fredag.

Skolresekort och information skickas ut innan skolstarten

Det nya skolresekortet kommer tillsammans med mer information att skickas ut i god tid innan skolstarten i augusti till de elever som är berättigade till skolskjuts.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur möjligheterna till kollektivt resande för kommunens högstadie- och gymnasieelever kan utvecklas åren framöver.