Träningsklass

Vi har undervisning inom grundsärskolans första tre år och inom samtliga år i grundsärskolans träningsklass.

Du hittar oss i Lönnbergsskolan i Bergsjö. I vår verksamhet finns pedagoger och elevassistenter i samarbete kring elevernas inlärning.

Undervisningen sker både individuellt och i grupp. Vi integrerar läroplanens fem ämnesområden och i det tematiska arbetssättet utgår vi från olika sagor för att inspirera våra elever.

En del av undervisningen bedrivs i utomhusmiljö och vi gör utflykter varje termin.

Eleverna presenterar delar av sina arbetsprocesser i samband med de jul- och skolavslutningsfester som vi bjuder in familjemedlemmarna till.

Kontakta oss gärna på telefon 0652-362 40

Kontakt
Siluett av person.

Rektor

Teresia Elfström

072-202 69 75

Skicka ett meddelande till