Vi har våra lokaler i Bergsjö skola. Vi erbjuder plats för elever från år 4 till år 9. Varje elev har sin tillhörighet i en grundskoleklass.

Ambitionen är att eleven till att börja med deltar i vissa övningsämnen i sin grundskoleklass. Med stöd och anpassning kan detta efter hand utökas till andra ämnen.

Eleverna i grundsärskolan erbjuds en lugn, trygg och anpassad studiemiljö. Varje elev har möjlighet att arbeta vid en egen avgränsad arbetsplats med en individuell dagsplanering.

Varje lektion har ett väl angivet mål och hela verksamheten bygger på en tydlig struktur. Individuella mål utvärderas och revideras kontinuerligt.

Grundsärskolans elever år 1-3 går ofta inkluderad i grundskoleklass.

Kontakta oss gärna på telefon 0652-362 76

Kontakt
Porträttbild på Anna Michiels

Rektor

Anna Michiels

072-506 92 05

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Teresia Elfström

Rektor

Teresia Elfström

0652-361 24

Skicka ett meddelande till