Grundsärskola

Vår grundsärskola består av grundsärskoleklass och träningsklass, båda har sina verksamheter i Bergsjö.