MENY

Grundsärskola

Vår grundsärskola består av grundsärskoleklass och träningsklass, båda har sina verksamheter i Bergsjö.

Vi har våra lokaler i Bergsjö skola. Vi erbjuder plats för elever från år 4 till år 9. Varje elev har sin tillhörighet i en grundskoleklass.

Ambitionen är att eleven till att börja med deltar i vissa övningsämnen i sin grundskoleklass. Med stöd och anpassning kan detta efter hand utökas till andra ämnen.

Eleverna i grundsärskolan erbjuds en lugn, trygg och anpassad studiemiljö. Varje elev har möjlighet att arbeta vid en egen avgränsad arbetsplats med en individuell dagsplanering.

Varje lektion har ett väl angivet mål och hela verksamheten bygger på en tydlig struktur. Individuella mål utvärderas och revideras kontinuerligt.

Grundsärskolans elever år 1–3 går ofta inkluderad i grundskoleklass.

Kontakta oss gärna på telefon 0652-362 76

Se filmen från grundsärskolan

Följ med på en rundtur hos grunsdärskolan och hör lärarna Ann-Sofie Skoglund-Hellman och Cecilia Ångman berätta om verksamheten.

Porträttbild på Maria Eriksson

Barn och elevombud

Maria Eriksson

070-213 64 61 telefontid 9.00–13.00 helgfria vardagar
övrig tid, prata in ett meddelande eller SMS:a så ringer hon upp

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Maria Eriksson

Barn och elevombud

Maria Eriksson

070-213 64 61 telefontid 9.00–13.00 helgfria vardagar
övrig tid, prata in ett meddelande eller SMS:a så ringer hon upp

Skicka ett meddelande till

Kontakt
Porträttbild på Anna Michiels

Rektor

Anna Michiels

072-506 92 05

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Teresia Elfström

Rektor

Teresia Elfström

0652-361 24

Skicka ett meddelande till

Du hittar oss i Lönnbergsskolan i Bergsjö. I vår verksamhet finns pedagoger och elevassistenter i samarbete kring elevernas inlärning.

Undervisningen sker både individuellt och i grupp. Vi integrerar läroplanens fem ämnesområden och i det tematiska arbetssättet utgår vi från olika sagor för att inspirera våra elever.

En del av undervisningen bedrivs i utomhusmiljö och vi gör utflykter varje termin.

Eleverna presenterar delar av sina arbetsprocesser i samband med de jul- och skolavslutningsfester som vi bjuder in familjemedlemmarna till.

Skoltider 2022–2023

Måndag 08.30 –15.00
Tisdag–fredag 08.30–13.30

Kontakta oss gärna
0652-362 40

Porträttbild på Maria Eriksson

Barn och elevombud

Maria Eriksson

070-213 64 61 telefontid 9.00–13.00 helgfria vardagar
övrig tid, prata in ett meddelande eller SMS:a så ringer hon upp

Skicka ett meddelande till

Kontakt
Porträttbild på Teresia Elfström

Rektor

Teresia Elfström

0652-361 24

Skicka ett meddelande till