Förflyttning av Gnarps mellanstadieelever

Här har vi samlat frågor och svar som du som vårdnadshavare kanske funderar över med anledning av den tillfälliga flytten av Gnarps skolas mellanstadieelever. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Så här reser Gnarps mellanstadieelever

För elever i årskurs 4 som erbjudits skolgång på Bringsta skola kommer buss att avgå från Gnarps skola kl. 8.00. Anslutningarna till Gnarps skola med Byberg Nordin Buss och Linjetrafiks linje 32 lämnar elever på Gnarps skola för omlastning och vidare transport i annan buss till Bringsta skola. Retur 14.00 från Bringsta skola.  För att resa mellan Gnarps skola och Bringsta skola behövs inget skolkort.
Vårdnadshavare till elever som har taxi kommer att bli kontaktade för ytterligare information via Hudik Taxi eller skolskjutshandläggare.

Anslutningarna till Gnarps skola med Byberg Nordin Buss och Linjetrafiks linje 32 lämnar elever i F-klass - åk 3 på Gnarps skola och fortsätter vidare mot Bergsjö med elever i åk 4-9. Gnarps skola blir påstigningsplats för centrala adresser för de elever som tidigare inte haft skolskjuts. Påstigning kan ske efter vägen vid hållplatser.

Elever i årskurs 5 kommer att tilldelas skolkort. Elever i åk 6 har redan skolkort via språkvalet. 

Vårdnadshavare till elever som har taxi kommer att bli kontaktade för ytterligare information via Hudik Taxi eller skolskjutshandläggare.

Vi kommer att informera löpande via skolans informationssystem Unikum och i föräldrabrev.

Flytten berör direkt barnen i årskurserna 4, 5 och 6.

Som vårdnadshavare behöver du inte göra några förändringar kring ditt barns resande till och från skolan. Barn med skoltaxi åker som vanligt till Gnarps skola där buss kör barnen till och från skolorna i Harmånger eller Bergsjö.

Barn som i dag har fritidshem erbjuds detta också på den nya skolan. Du kan om du vill, välja att ditt barn går kvar på Gnarps skolas fritidshem. Barnet reser då tillbaka till Gnarp med samma buss som barn utan fritids åker med.

Beslutet gäller höstterminen ut. Därefter ska en utvärdering avgöra om flytten ska förlängas eller om de förbättringsåtgärder som nu väntar har varit tillräckliga.

Genom att flytta de lite äldre barnen ges de yngre större utrymme att tillsammans med verksamheten utvecklas på ett bättre sätt. De äldre barnen får plats i en stabil skolmiljö tillsammans med personal de känner sedan tidigare.

För att skolans personal ska få en dräglig arbetsmiljö och eleverna studiero. Flytten ger ökat lugn till skolan och det kommer att gynna målsättningen.

Årskurs 4 placeras på Bringstaskolan i Harmånger. År 5 och 6 placeras på Bergsjö skola.

Barnen placeras enligt svaret ovan. Finns särskilda önskemål kan frågan tas upp med rektor på den skola som tilldelats eleven.

Omdömen följer med. Betygsättande lärare följer också eleven.

Situationen har blivit ohållbar för studiero och arbetsmiljö.

Nej. Eleverna kommer att bli en del av en välfungerande enhet och skolmiljö.

Det råder stor enighet mellan skolledning och fackliga parter om att detta är den bästa lösningen.

De medföljer sina elever. Ett fåtal lärare från mellanstadiet kvarstannar och förstärker i de lägre årskurserna.

Ja. Rekrytering har inletts. Malin Norin är tillförordnad rektor.

Föräldramöten har hållits för årskurserna 4-6. Vi planerar för F-3 under vecka 46.

Alla elever kommer att få det stöd de behöver för att klara målen. Hela syftet med flytten är att ge eleverna verkliga möjligheter att uppnå de kunskapsmål som de har rätt till.

Rektorerna ser över detta nu. Fördelningen görs så att alla barn känner sig trygga.

Kontakt
Porträttbild på Per Dahlström

Kvalitetsansvarig

Per Dahlström

0652-367 58

Skicka ett meddelande till