MENY

Bringsta skolas öppet hus

Bringsta skola i Harmånger är en F–6-skola med fritidshem. Idag har vi 140 elever, elever som har stort inflytande över sin dagliga verksamhet. I coronatider kan vi tyvärr inte bjuda in dig som förälder hit till skolan. Vi bjuder istället in till en digital version av öppet hus. Välkommen!

Vit text på blå bakgrund med en play-symbol i mitten, "Välkommen till Bringstaskolan".

Våra lokaler

På Bringsta skola har vi tillgång till bra och rymliga lokaler. F–3 har en alldeles egen korridor som leder till en av våra utegårdar. Där åker barnen gärna skridskor på planen och madrass i backen, när det är vinter. På gården har vi ofta uteaktiviteter tillsammans eller fri lek, ofta besöker vi vår skolskog som ligger precis i närheten. Där finns en ännu bättre pulkabacke!

Vi har en ljus och fin matsal, idrottshall och förmånen att ha ett bibliotek inrymt i skolbyggnaden.

Lärande, lek och rörelse

Vi tar avstamp i värdegrundsarbetet både när det gäller undervisning i klassrummet, verksamhet på fritidshemmet och ute på rasterna. Alla är olika individer och vi drar nytta av varandras olikheter, både som vuxna kring barnen och i undervisningen med barnen.

Undervisningen i förskoleklass varvas med lärande pass och mycket lek och rörelse. Våra förskollärare har ett nära samarbete med skolans övriga lärare och fritidshemmet som tillsammans planerar gemensamma teman och utomhusaktiviteter.

Fritidshemmet

Fritidshemmet har egna lokaler på skolan, lokaler som också används av olika grupper under skoltid. Undervisningen planeras av fritidshemslärare och förskollärare enligt samma läroplan som grundskolan, plus ett eget kapitel som bara rör fritidshemmet.

Vi varvar lek och undervisning mot de mål som är satta. Barnen har stort inflytande i verksamheten och utevistelse är en stor och viktig del.

Överlämnande från förskola till förskoleklass

När barnen ska börja i förskoleklass har vi först överlämnande möten med elevernas tidigare förskolor. Pedagogerna möts innan och pratar om hur gruppen är tillsammans, vad de arbetat med på förskolan och vilka behov vi behöver tänka lite extra kring när de börjar hos oss i förskoleklassen.

Vi ser fram mot att få ta emot ditt barn till hösten!

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss! Vi kan träffas digitalt via Teams eller höras på telefon eller mejl, det som passar dig bäst.

Porträttbild på Anna-Lena Westrin

Rektor

Anna-Lena Elfgren

070-191 37 42

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Katarina Nordell

Bitr. Rektor

Katarina Nordell

070-241 57 55

Skicka ett meddelande till