MENY

Bergsjö skolas öppet hus

Bergsjö skola är en 4–9-skola belägen mitt i Bergsjö. I coronatider kan vi tyvärr inte bjuda in dig som förälder till skolan. Vi bjuder istället in till en digital version av öppet hus. Välkommen!

Högstadiet

På vår skola har vi förmånen att undervisa 370 elever, varav ungefär 220 går på högstadiet. Högstadieeleverna är fördelade över tio klasser, tre parallellklasser i åk 7, åk 8 och åk 9 och Studion 7–9. På Studion tar vi emot elever som behöver undervisning i en mindre grupp, med anpassat material eller anpassade tider.

Hos oss finns också grundsärskola. Alla elever i grundsärskolan har en klasstillhörighet i en ordinarie klass och deltar i vissa ämnen tillsammans med sina klasskompisar.

Våra lokaler

Byggnaden som vi kallar Villan ligger precis intill huvudbyggnaden och här har våra 150 elever i årskurs 4–6 och grundsärskolan 4–10 sina lokaler. De har också tillgång till de intilliggande nya modulerna.

Förutom anpassade lokaler för slöjd, bild, hemkunskap, idrott och musik har vi på Bergsjö skola nära till simhallen, vilket gör att vi på ett enkelt sätt kan satsa på simundervisningen.

För eleverna på högstadiet finns uppehållsrum där de kan spela pingis eller biljard på rasterna. De har också tillgång till elevkafeterian, där de kan umgås eller köpa ett enkelt mellanmål. För att öka elevernas trygghet finns alltid en vuxen i närheten.

Hemklassrum

Varje klass har sitt eget hemklassrum där de har alla sina teoretiska lektioner. På så sätt minskar vi antalet förflyttningar för eleverna under dagen. Elevernas skåp finns i klassrummen och det går fortare att ha rätt material framför sig i början av varje lektion. Korridorerna har på så sätt blivit rymligare och givit plats sittmöbler där eleverna kan ”hänga” under rasterna. Minskad trängsel vid elevskåpen i korridorerna gör det enklare att hålla avstånd till varandra.

På Bergsjö skola ska var och en känna sig välkommen och respekterad för den man är. Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga under skoldagen och få arbetsro under lektionerna. Under skoldagen ska varje elev få möjlighet att utveckla sina kunskaper utifrån sina förutsättningar och behov.​

Lärcentrum för extra stöd

Elever som under en kortare tid behöver lite extra stöd eller mer individuell uppföljning kan få det i skolans Lärcentrum. Där finns pedagoger som i samspråk med ämneslärare stöttar och följer upp eleverna.

Klassmentorer

I början av läsåret 2020/2021 anställdes sex klassmentorer på högstadiet i åk 7 och åk 8. En klassmentor följer med ”sin” klass under hela dagen. Det gör att det alltid finns två vuxna i klassrummet, ämnesläraren och klassmentorn. Mentorerna jobbar mycket med värdegrundsfrågor på mentorstiden och finns också med under rasterna.

Under läsåret 2021/2022 kommer vi att utöka antalet mentorer. Det ger våra elever ökad trygghet och studiero i klassrummen.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss! Vi kan träffas digitalt via Teams eller höras på telefon eller mejl, du väljer det som passar dig bäst.

Porträttbild på Anna Michiels

Rektor

Anna Michiels

072-506 92 05

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Bitr. rektor 

Susann Pettersson

 

Skicka ett meddelande till