Bringstaskolans fritidshem Björken

Fritidshemmet Björken finns i samma lokaler som Bringstaskolan. Före och efter skolan kan barnen vara på fritids och pyssla, leka och delta i valfria aktiviteter som till exempel slöjd, idrott och experiment.

Förutom de lekmaterial, spel och pyssel som finns framme varje dag, erbjuder vi olika aktiviteter för eleverna att välja bland. Det kan till exempel vara slöjd, idrott, musik, bingo, dramalek eller experiment. Eleverna får gärna själva komma med förslag om vad vi ska göra på "fritids".

I våra lokaler har vi skapat rum för olika sorters lek. Vi har rum med bland annat bollhav, byggkuddar, lego och temavrå för rollek, där kan det vara allt från sjörövare till veterinärklinik. Vi har skapat små vrår där eleverna kan leka med till exempel dockor, djur eller bilar.

Vi har öppet alla vardagar klockan 06.00 till 18.00.

Kontakt

Bringstaskolans fritidshem Björken
0652-363 93, 073-275 56 84

Rektor och förskolechef

Anna-Lena Westrin

070-191 37 42

Skicka ett meddelande till

Mer information