Gnarps förskolor

Våra förskolor ligger centralt och nära skolan, vilket underlättar samarbete. Vi prioriterar utevistelse och en lärmiljö som är lugn och trygg.

Trollets förskola i Gnarp

Trollets förskola

Törnrosens förskola i Gnarp

Törnrosens förskola

Villervallans förskola i Gnarp

Villervallans förskola

Avdelningar

Trollet 3–5 år 073–275 56 97
Törnrosen 1–3 år 070–190 71 70, 75
Villervallan 3–5 år 070–190 71 60, 65

Kontakt

Rektor förskola/skola

Malin Fagerström
0652-367 56
072-450 26 76

Skicka ett meddelande till

Rektor skola/förskola

Ulrika Rova Johansson

0652-360 75

073-079 17 18

Skicka ett meddelande till