COPE föräldrautbildning

Lär dig att förstå och bemöta ditt barns beteenden!
Cope – Community Parent Education Program riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3–12 år.

Cope är ett pedagogiskt föräldrautbildningsprogram som vänder sig till dig som vill ha stöd i att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med ditt barn.

Cope är en vetenskapligt beprövad och utvärderad metod som syftar till att

  • ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sitt barns beteenden
  • förbättra samspelet i familjen
  • minska bråk och konflikter
  • stärka självförtroendet hos både barn och förälder
  • känna gemenskap med andra föräldrar.

Upplägg och innehåll

Utbildningen är gratis och vi träffas vid åtta tillfällen. Utbildningsledare är Anna Ekstrand och Kristina "Kicki" Westrin som båda arbetar inom Individ- och familjeomsorgen.

Det är gruppdiskussioner i både stora och små grupper, aktiv problemlösning av egna erfarenheter, praktisk träning och hemuppgifter.

Varje träff har en strategi som tema. Några exempel på teman vi arbetar utifrån:

  •  att behålla sitt lugn
  •  gränssättning
  •  bortse från negativt beteende
  •  problemlösning.
Kontakt

Förskollärare

Kristina Westrin

070-357 60 31

skicka ett meddelande till

Familjeteamet

Per 070-305 74 12

Anna 072-707 73 49

Isak 070-324 03 79

Mats 070-535 34 72

Cecilia 072-249 58 31