Skolkurator

Vi arbetar med

  • aktivt arbete med elevers psykosociala hälsa och miljö, genom att erbjuda stödsamtal till elever enskilt och i grupp
  • att delta i elevvårdskonferenser
  • rådgivare och diskussionspartner till föräldrar och lärare
  • att delta aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande särbehandling inom skolan
  • att delta i utformningen av skolans sex- och samlevnadsundervisning
  • drogförbyggande arbete
  • skolans kris- och katastrofberedskapsarbete
  • medverkan i skolans organisationsutveckling och kvalitetsarbete.
Kontakt

Skolkurator – Bringsta och Gnarp

Kajsa Westergren

070-191 73 90

Skicka ett meddelande till

Skolkurator – Bergsjö 4-9

Anna Dahlin-Hansson

073-275 54 92

Skicka ett meddelande till

Skolkurator – Hassela, Ilsbo och Lönnberg

Elisabeth Hulin

070-335 76 38

Skicka ett meddelande till