Skolhälsovård

Skolhälsovården samarbetar med primärvården, barnkliniken, habiliteringen, barnpsykiatrin, individ- och familjeomsorgen, andra kommuner samt föräldrar, rektorer och personal.

Skolsköterskor

I arbetsuppgifterna ingår:

 • förebyggande insatser
 • att bevara det friska friskt
 • att tidigt upptäcka tecken på ohälsa
 • medicinsk yrkesorientering
 • att ha öppen mottagning,
 • akutinsatser vid olycksfall och sjukdom, vårdhänvisningar
 • vaccinationer
 • insatser till elever i behov av särskilt stöd
 • hälsosamtal
 • att arbeta med arbetsmiljöfrågor/skaderisker för elever
 • att delta i elevvårdskonferenser
 • att medverka i handlingsprogram ex. mobbing, skolk, krisprogram
 • kvalitetssäkring
 • att ingå i skolornas krisgrupper
 • att delta i skolans sex- och samlevnadsundervisning
 • drogförebyggande arbete
 • medverkan i skolans organisationsutveckling och kvalitetsarbete.

Skolläkare

Vår skolläkare är Per Granström.

Kontakt

Skolsköterska – Hassela och Ilsbo

Bente Synnøve Nordström

072-547 99 97

Skicka ett meddelande till

Skolsköterska – Bringsta och Gnarp

Birgitta Wallner-Wasell

0652-363 76, 208 10

073-081 40 96

Skicka ett meddelande till

Skolsköterska – Bergsjö 4-9

Marianne Åslund

0652-362 56

070-376 87 49

Skicka ett meddelande till