MENY

Elevhälsa

Att trivas och må bra i skolan är viktigt. Du kan vända dig till elevhälsan om du mår dåligt eller behöver någon att prata med.

Elevhälsans uppdrag är att arbeta för en god fysisk och psykisk hälsa bland kommunens barn samt att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt.

I elevhälsan arbetar skolsköterska, specialpedagog och skolkurator. Det finns även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. På varje skola i kommunen finns ett elevhälsoteam som består av rektor och personal från elevhälsan.

"Alla barn har olika behov, men vissa barn är i behov av särskilt stöd för att få sina behov tillgodosedda"

Målen uppfylls genom att elevhälsan

  • har regelbundna träffar och samarbetar kring aktuella ärenden
  • har en samlad specialkompetens
  • inventerar, kartlägger och analyserar behoven
  • skapar en helhetsbild
  • skapar nätverk, sprider kunskaper, information och idéer
  • ger handledning, fortbildning och konsultation till personalen
  • informerar om behov av stödresurser
  • ger råd, stöd och behandling.
Kontakt

Enhetschef elevhälsa, Verksamhetschef EMI och övergripande specialpedagog

Annika Bergdahl-Frid

070-287 51 56

Skicka ett meddelande till