Skolhälsovård

Skolhälsovården samarbetar med primärvården, barnkliniken, habiliteringen, barnpsykiatrin, individ- och familjeomsorgen, andra kommuner samt föräldrar, rektorer och personal.

Skolsköterskor

I arbetsuppgifterna ingår:

 • förebyggande insatser
 • att bevara det friska friskt
 • att tidigt upptäcka tecken på ohälsa
 • medicinsk yrkesorientering
 • att ha öppen mottagning,
 • akutinsatser vid olycksfall och sjukdom, vårdhänvisningar
 • vaccinationer
 • insatser till elever i behov av särskilt stöd
 • hälsosamtal
 • att arbeta med arbetsmiljöfrågor/skaderisker för elever
 • att delta i elevvårdskonferenser
 • att medverka i handlingsprogram ex. mobbing, skolk, krisprogram
 • kvalitetssäkring
 • att ingå i skolornas krisgrupper
 • att delta i skolans sex- och samlevnadsundervisning
 • drogförebyggande arbete
 • medverkan i skolans organisationsutveckling och kvalitetsarbete.

Skolläkare

Vår skolläkare är Per Granström.

Kontakt

Skolsköterska – Bringsta och Ilsbo

Bente Synnøve Nordström

072-547 99 97

Skicka ett meddelande till

Skolsköterska – Gnarp och Lönnberg

Carina Jervström

072-243 82 06

Skicka ett meddelande till

Skolsköterska – Hassela

Frida Hellgren

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Skolsköterska – Bergsjö 4-9

Ida Danneskog Runnfors

0652-362 56

070-376 87 49

Skicka ett meddelande till