Information om regler och avgifter inför sommaren och hösten 2021

 • Den allmänna förskoleverksamheten för barn 3–5 år är förlagd under skolans läsårstider, men avgiftsreducering sker 1 september – 31 maj.
 • Övergång till allmän förskoletaxa sker från 1 september det år barnet fyller 3 år.
 • Övergång till fritidstaxa från 1 september det år barnet fyller 6 år. De föräldrar som har barn på förskola och som inte behöver fritids från och med hösten det år barnet fyller 6 år ska säga upp platsen i vanlig ordning, annars övergår förskoleplatsen automatiskt till en fritidsplats.
 • Avgift debiteras för 12 månader per år.

Avgifter debiteras enligt följande

 • Platsinnehavare med barn 1-2 år (till och med 31 augusti det år barnet fyller 3 år) som har ordinarie plats betalar avgift enligt taxa 1 till och med 31 augusti 2021.
 • Platsinnehavare med barn 1-2 år (till och med 31 augusti det år barnet fyller 3 år) som har arbetslöshets- eller föräldraledighetsplats 15 timmar/vecka betalar avgift enligt taxa 4 till och med 31 augusti 2021.
 • Platsinnehavare med barn 3-5 år som har ordinarie plats betalar avgift enligt taxa 3 under perioden 1 september – 31 maj. För perioden 1 juni – 31 augusti 2021 debiteras avgift enligt taxa 1.
 • Platsinnehavare med barn 3-5 år med arbetslöshets- eller föräldraledighetsplats 15 timmar/vecka har alltid allmän förskoleplats i botten. Dessa barn följer skolåret och är lediga alla skollov. Denna verksamhet är avgiftsfri. Behövs omsorg, 15 timmar/vecka, under loven ansöks om detta. Avgift under lov med 15 timmar debiteras enligt taxa 4 och avgift debiteras per tillsynsvecka (ej enstaka dagar) och utgör ¼ av månadsavgiften.
 • Vårdnadshavare som har barn 3-5 år 15 timmar/vecka med allmän förskoleplats och dessutom har barn 1-2 år med 15 timmarsplats har möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse för det yngre barnet om de inte har behov av platsen under loven.
 • Platsinnehavare med barn 6 – 12 år betalar avgift enligt taxa 2 till och med 1 september det år barnet fyller 6 år.
 • Platsinnehavare som ansökt om vilande placering under perioden 15 juni – 16 augusti 2021 betalar ingen avgift för den tiden. Ansökan är bindande, och innebär att platsen inte kan användas under perioden 14 juni – 15 augusti 2021.

Information om regler och taxa kan du få genom att prata med närmaste rektor på respektive område, våra avgiftshandläggare eller här på nordanstig.se

Annika Nelson 0652-362 45 (Bergsjö och Ilsbo)
Linda Ekberg 0652-363 70 (Harmånger, Strömsbruk, Gnarp och Hassela)