Avgift förskola och fritidshem

Avgiften bestäms av kommunfullmäktige. Avgiften beräknas på ekonomihushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad.

Inkomsttaket är 47490 kronor. Inkomsttaket indexeras i maxtaxan från och med 1 januari 2019.

Taxa 1

Avgifter i förskoleverksamhet

Barn 1

3 % av inkomsten, dock högst 1425 kronor/månad

Barn 2

2 % av inkomsten, dock högst 950 kronor/månad

Barn 3

1 % av inkomsten, dock högst 475 kronor/månad

Barn 4

ingen avgift

Taxa 2

Avgifter i fritidshem

Barn 1

2 % av inkomsten, dock högst 950 kronor/månad

Barn 2

1 % av inkomsten, dock högst 475 kronor/månad

Barn 3

1 % av inkomsten, dock högst 475 kronor/månad

Barn 4

ingen avgift

Taxa 3

Avgifter för barn med rätt till allmän förskola

Barn 1

1,8 % av inkomsten, dock högst 855 kronor/månad

Barn 2

1,2 % av inkomsten, dock högst 570 kronor/månad

Barn 3

0,6 % av inkomsten, dock högst 285 kronor/månad

Barn 4

ingen avgift

Taxa 4

Avgifter arbetslöshetsplats eller föräldraledighetsplats

Barn 1

1,2 % av inkomsten, dock högst 570 kronor/månad

Barn 2

0,8 % av inkomsten, dock högst 380 kronor/månad

Barn 3

0,4 % av inkomsten, dock högst 190 kronor/månad

Barn 4

ingen avgift

Kontakt

Utbildningschef

Eva Fors
0652-362 22

Skicka ett meddelande till

Assistent – Bergsjö och Ilsbo

Annika Nelson

0652-362 45

Skicka ett meddelande till

Skolassistent – Gnarp, Harmånger, Hassela och Strömsbruk

Linda Ekberg

0652-363 70

Skicka ett meddelande till