Avgift förskola och fritidshem

Avgiften bestäms av kommunfullmäktige. Avgiften beräknas på ekonomihushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad.

Inkomsttaket indexeras i maxtaxan från och med 1 januari 2020.  Inkomsttaket är 49280 kronor.

Taxa 1

Avgifter i förskoleverksamhet

Barn 1

3 % av inkomsten, dock högst 1478 kronor/månad

Barn 2

2 % av inkomsten, dock högst 986 kronor/månad

Barn 3

1 % av inkomsten, dock högst 493 kronor/månad

Barn 4

ingen avgift

 

Taxa 2

Avgifter i fritidshem

Barn 1

2 % av inkomsten, dock högst 986 kronor/månad

Barn 2

1 % av inkomsten, dock högst 493 kronor/månad

Barn 3

1 % av inkomsten, dock högst 493 kronor/månad

Barn 4

ingen avgift

 

Taxa 3

Avgifter för barn med rätt till allmän förskola

Barn 1

1,8 % av inkomsten, dock högst 887 kronor/månad

Barn 2

1,2 % av inkomsten, dock högst 591 kronor/månad

Barn 3

0,6 % av inkomsten, dock högst 296 kronor/månad

Barn 4

ingen avgift

 

Taxa 4

Avgifter arbetslöshetsplats eller föräldraledighetsplats

Barn 1

1,2 % av inkomsten, dock högst 591 kronor/månad

Barn 2

0,8 % av inkomsten, dock högst 394 kronor/månad

Barn 3

0,4 % av inkomsten, dock högst 197 kronor/månad

Barn 4

ingen avgift

 

Kontakt
Porträttbild på Thomas Larsson

Utbildningschef

Thomas Larsson
0652-361 13

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Assistent – Bergsjö och Ilsbo

Annika Nelson

0652-362 45

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Skolassistent – Gnarp, Harmånger, Hassela och Strömsbruk

Linda Ekberg

0652-363 70

Skicka ett meddelande till