MENY

Resor på rätt sätt

Mobilitetsdag om framtidens hållbara trafik i Sundsvallsregionen

Bergsjögården, Södra vägen 4, Bergsjö
Tisdag 23 maj 09.00–15.00

Välkommen till en innehållsrik dag om förutsättningarna för en /fortsatt?/ grön omställning av resandet i Sundsvallsregionen – Härnösands kommun, Ånge kommun, Timrå kommun, Sundsvalls kommun, Nordanstigs kommun och Hudiksvalls kommun. Ta del av ny kunskap, diskutera och reflektera.

Varför en mobilitetsdag?

 • Få ny kunskap och inspiration och bli bekant med relevanta begrepp och trender
 • Ta del av en vision för hållbara transporter 2030
 • Få en överblick över dagens utmaningar för ett hållbart resande
 • Ta fram förslag till en idéskiss som ska ta oss från nuläge till ”nyläge”.

Program

09.00–09.30 Kaffe och inledning

Sundsvallsregionen och Sweco hälsar välkomna.

09.30–10.15 Introduktion och inspiration

Bakgrund

 • Vad står i kommunala och regionala översiktsplaner och styrdokument?
 • Varför är det viktigt att arbeta med en grön omställning av transportsektorn?
 • Vilka transportpolitiska mål har vi att förhålla oss till på nationell nivå, och internationella?

Resvaneundersökningar

 • Vilka är de viktigaste pendlingsstråken, hur ser en typisk resdag ut för regioninvånare?
 • MIUN presenterar: Perspektiv på tillgänglighet – relationen mellan infrastruktur och regional utveckling
 • Vilka är de största utmaningarna för att ställa om till ett mer hållbart och effektivt transportsystem?
 • Hur ser bilinnehavet och fordonsflottan ut i de offentliga verksamheterna?

Från nuläge till ”nyläge”

 • Vilka är de vanligaste missuppfattningarna om framtidens mobilitet, exempelvis elbilar?
 • Hur ser det aktuella forskningsläget ut?
 • Vad är hållbar mobilitet imorgon?
 • Hur kan ett kommunalt och regionalt nätverk med mobilitetshubbar se ut?
 • Vilka möjligheter finns för arbetsgivare att arbeta med klimatväxling, förmånscyklar och ”privat” kollektivtrafik?
 • Hur kan fastighetsägare bistå med mobilitetsåtgärder?
 • Vilka intressanta initiativ finns avseende flexibel kollektivtrafik?

Omvärldsbevakning, framtidsspaning och trender

 • Hur ser det ut i andra regioner och länder med liknande utmaningar?
 • Vad finns att lära från pilotprojekt och spjutspetsar?
 • Vilka stöd finns att ansöka om?

Visionsbild och scenarier för mobilitetshubbar i Sundsvallsregionen

 • Small, Medium, Large. Vi drar exempel med utgång från Nordanstig med öppen fordonspool och samnyttjande mellan privat sektor, offentlig sektor och föreningsliv.

10.15–11.00 Kaffe och gruppövning

Diskussion i smågrupper om mål och visionsbild för Sundsvallsregionen.

 • Vilket scenario är möjligt att arbeta mot på kort respektive lång sikt?
 • Var vill vi vara om fem år, tio år, och vilka utmaningar och fallgropar finns för att nå dit?
 • Presentation där varje grupp redovisar sitt arbete som sammanställs i en gemensam visionsbild.

11.00–13.30 Lunch och ”Mobility walk”

Lunch följt av mobilitetsvandring i Nordanstig /Bergsjö?/ för att få en gemensam bild av möjliga platser för mobilitetshubbar på orten.

13.30–14.00 Idéskiss och genomförande

Kort inspirationsföreläsning om hur vi går från plan till handling.

 • Hur uppnår vi uppsatta mål och visioner?
 • Vilka goda exempel finns att hämta inspiration från?
 • Hur kan kommun, region, näringsliv och föreningsliv arbeta gemensamt?

14.00–15.00 Kaffe och gruppövning

Diskussion i smågrupper om hur vi går från plan till handling.

 • Vad ska göras och av vem?
 • Vad behöver prioriteras i närtid?
 • Vilka är de viktigaste aktiviteterna – upphandling, inköp och samverkansprojekt?
 • Presentation där varje grupp redovisar sitt arbete som sammanställs i ett stoff till idéskiss.

15.00–15.30 Avslutning

 • Vad sker härnäst?
 • Kort sammanfattning och avslut.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta Maria Wallner, samordnare Sundsvallsregionen och Trainee Sundsvallsregionen, 060-19 13 68, 070-336 06 33, maria.wallner@sundsvall.se

Anmälan

Anmäl dig senast den 9 maj 2023 via formuläret.


Mat
välj en eller flera, du kan lämna utförlig information i fritextrutan
Mat