MENY


Extra kommunfullmäktigesammanträde den 10 juli klockan 9.00

Med anledning av beslut om finansiering för idrottshall i Bergsjö.

Sammanträdet genomförs digitalt men är öppet för allmänheten, mötet spelas in och läggs i efterhand upp på kommunens webbplats.

Sammanträdet hålls i kommunhusets sammanträdesrum, Gunnar Greiber.

Förslaget från kommunstyrelsen är att utöka finansieringen för uppförandet av ny idrottshall i Bergsjö med 3,4 miljoner kronor till en total finansieringskostnad av 43,4 miljoner kronor.

–Vi måste hålla uppe farten och därför har vi beslutat att hålla ett extra sammantärde, säger Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande. Om vi väntar till nästa ordinarie kommunfullmäktige den 25 september tappar vi tid.

En ordförandeklubba på ett bord.

För mer information

Kent Hammarström, kommunfullmäktiges ordförande
kent.hammarstrom@nordanstig.se