MENY


Hjälp oss bli bättre!

Vår enhet Arbete och försörjning vill bli bättre och genomför nu en enkät om tillgänglighet och bemötande.

Enhetens verksamhetsidé är att erbjuda individuellt stöd och vägledning för kommuninvånare så att de kan uppnå en skälig levnadsnivå, bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Enheten arbetar med ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, flyktingmottagande och arbetsmarknadsinsatser som exempelvis praktik och arbetsträning.

Alla som kommer i kontakt med Arbete och försörjning erbjuds att svara på frågor som:

  • Är det lätt att få kontakt med oss?
  • Visar handläggare förståelse för den sökandes situation?
  • Är den information som ges begriplig?

Synpunkterna är viktiga för att vi ska kunna bli bättre, och svaren är såklart anonyma. Det går alltså inte att se vad någon enskild har svarat. Det går snabbt att svara, det tar bara ett par minuter.

Välj själv ditt språk!

I enkäten kan du välja vilket språk du vill svara på. Sista dag att svara är 15 juni.

Du hittar enkäten här. Det går snabbt att svara, det tar bara ett par minuter.

Tack för hjälpen!

Barnfingrar som omsluter en vuxens pekfinger.