MENY


Kommunfullmäktige (KF) sammanträder,
måndag 27 mars 2023 klockan 18.00 i Bergsjö

Sammanträdet på Bergsjögården är öppet för allmänheten och sänds även digitalt via webben. Du kan även se tidigare sammanträden.

Bilden visar en ordförandeklubba på ett bord.

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i Kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Kvällens ärenden​

  • Vi får en information om våld i nära relationer.

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
  • val av revisorer till kommunala bolag och nämnder
  • val av styrelse för Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se