MENY


Flytt av busshållplatsen Norränget i Ilsbo

X-trafik meddelar att hållplatsen Norränget i Ilsbo som trafikeras av linje 34 flyttas ungefär 100 meter söderut.

Hållplatsen flyttas för att öka trafiksäkerheten. Flytten sker måndagen den 16 januari.