MENY


Jullovsbidrag till ekonomiskt utsatta barnfamiljer

Hög inflation och ökade kostnader för bland annat el och drivmedel drabbar alla hushåll, särskilt redan ekonomiskt utsatta familjer. I år får därför barnfamiljer som är berättigade försörjningsstöd ett extra bidrag inför jul.

Ökade utgifter i allmänhet och extra utgifter inför jul blir i år kännbart för de flesta, men för hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd blir det extra tufft. Därför har sociala myndighetsnämndens politiker beslutat att i december dela ut 500 kronor extra per barn i hushåll med rätt till försörjningsstöd.

– Vi står inför ett kommande jullov och barnen är den mest utsatta gruppen. Då försörjningsförmågan i hushållet minskar riskerar barnen att hamna i ett större utanförskap, säger Bente Sandström, enhetschef för Arbete och försörjning.

Jullovsbidraget ska delas ut till hushåll som utom det extra tillägget har rätt till försörjningsstöd och avser hemmavarande- samt umgängesbarn som den vuxne har försörjningsplikt för. Jullovsbidraget kräver ingen särskild ansökan, utan betalas ut i samband med beviljat försörjningsstöd.

– Det här är ett bra exempel på rätt beslut, i rätt tid till rätt målgrupp. En bra satsning som vi uppskattar att få verkställa, säger Bente Sandström.


Bilden visar ett hjärta som är ritat i snön.

För mer information

Bente Sandström, enhetschef
0652-363 38, bente.sandstrom@nordanstig.se