MENY


Kommunfullmäktige (KF) sammanträder,
måndag 24 oktober 2022 klockan 18.00 i Bergsjö

Sammanträdet på Bergsjögården är öppet för allmänheten och sänds även digitalt via webben. Du kan även se tidigare sammanträden.

Bilden visar en ordförandeklubba på ett bord.

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i Kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Val av kommunfullmäktiges presidium (ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande)
  • delårsbokslut per 31 augusti 2022
  • skattesats 2023.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se