MENY


Kommunfullmäktige (KF) sammanträder,
måndag 26 september 2022 klockan 18.00 i Bergsjö

Sammanträdet på Bergsjögården är öppet för allmänheten och sänds även digitalt via webben. Du kan även se tidigare sammanträden.

Bilden visar en ordförandeklubba på ett bord.

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i Kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

Vi börjar med att dela ut Greiberstipendiet 2022

  • VA-taxa 2023 Nordanstig Vatten AB
  • översyn politisk organisation inför mandatperioden 2023–2026
  • riktlinjer för serveringstillstånd

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se