MENY


Utställning – revidering av föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar

Placering av kärl, avfallsutrymmen och transportvägar samt avfall från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. Lämna synpunkter senast 21 april 2022.

Utställning

Föreskrifter behöver revideras med anledning av ny avfallsförordning (2020:614) och övertagandet av kommunalt ansvar för returpapper från 2022-01-01. Dessutom tydliggörs en del krav med anledning av främst arbetsmiljöfrågor. Även hantering av myndighetsbeslut tydliggörs för att uppnå gällande lagar och krav. Anvisningar är uppdaterade främst avseende arbetsmiljökrav.

Vill du lämna synpunkter? – gör det senast 21 april 2022.

Den som önskar lämna synpunkter på utställningen gör det skriftligen till

Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller kommun@nordanstig.se

sopbil som tömmer sopor på återvinningen

För mer information

Jimmy Nilsson, enhetschef avfall och återvinning
0652-362 26, jimmy.nilsson@nordanstig.se