MENY


Återgång till skolan på måndag

Personalsituationen i skolan har förbättrats och från och med måndag sker all undervisning på plats i våra skolor. 15-timmarsbarnen välkomnas också till förskolan igen.

Från och med måndag 7 februari återgår alla elever i samtliga årskurser till undervisning på plats i alla våra skolor.

– Vi har fortfarande viss frånvaro bland elever och personal, men förutsättningarna för närundervisning har förbättrats avsevärt, säger utbildningschef Thomas Larsson.

Från och med måndag går också skolskjutsarna som vanligt och den vädjan till vårdnadshavare att hålla de så kallade 15-timmarsbarnen hemma tas bort. Hasselas sexor återgår också till att som vanligt ha måndagsundervisning på Bergsjö skola.

I Gnarp och på Lönnbergsskolan stängdes undervisning och ersattes med erbjudande om fritids. Även den verksamheten återgår från måndag till det normala.

Onsdag 9 februari slopas de flesta av de restriktioner som gällt i Sverige under pandemin. Men även efter detta datum ska alla som har symtom som kan bero på covid-19 stanna hemma, enligt Folkhälsomyndigheten.

Skylt över dörr i en skola med texten "Välkommen".

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
0652-361 13, thomas.larsson@nordanstig.se