MENY


Ingen undervisning i Gnarp – fritids öppet

För att föräldrar ska kunna gå och jobba öppnas fritids för alla barn även på Gnarps skola. Undervisningen på skolan hålls däremot stängd några dagar.

Under torsdag och fredag den här veckan hålls skolbarnomsorgen – eller fritids, på Gnarps skola öppen mellan klockan 8 och 17 för alla barn upp till år 5. Undervisningen för samtliga klasser ställs in.

Samma ordning har tidigare införts på Lönnbergsskolan i Bergsjö på grund av personalbrist. Anledningen är den stora spridningen av covid-19 som ökat frånvaron bland personalen.

– Även på Gnarps skola är bemanningsläget nu så ansträngt att vi inte får ihop undervisningen. Vi klarar att hålla fritids öppet så att vårdnadshavarna i alla fall ska kunna gå och arbeta, säger utbildningschef Thomas Larsson.

Stanna hemma vid symtom

Alla barn på Gnarps skola är välkommen till fritids under torsdag och fredag, även de som normalt sett inte har fritids, under förutsättning att de är friska och symtomfria. Under de här dagarna finns ingen skolskjuts igång. Vårdnadshavare ansvarar själva för transport till och från Gnarps skola.

Målsättningen är att starta undervisningen igen på måndag 7 februari, men smittläget avgör.

Vi påminner också om att alla som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i fem dagar räknat från den dag som personen fick symtom. Det gäller även den som är utan symtom.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Stanna hemma vid minsta symtom
  • Testa ditt skolbarn vid symtom (prioriterad grupp för snabbare återgång till skolan)
  • Tvätta händerna ofta och noga
  • Håll avstånd till andra
  • Överväg att vaccinera dig och ditt barn (från 12 år)
Bild av entrén till Gnarps skola med skolnamnet på den tegelröda fasaden.

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
0652-361 13, thomas.larsson@nordanstig.se