MENY


Ytterligare två årskurser hålls hemma

Närundervisningen ställs in tillfälligt även för år 5 och 6 vid Bergsjö skola. Anledningen är brist på skolpersonal.

På onsdagen meddelade skolledningen att eleverna i år 2 och 3 vid Lönnbergsskolan i Bergsjö hålls hemma under två dagar på grund av hög frånvaro bland skolans personal.

Nu är bemanningsläget mycket ansträngt också på Bergsjö skola. För att klara situationen har skolledningen beslutat att även låta eleverna i år 5 och 6 vara hemma under torsdag och fredag denna vecka. Grundsärskolan har dock närundervisning som vanligt

Målsättningen är att närundervisning kan återupptas för alla elever på måndag 31 januari.

Även om åtgärden kan ställa till det för planeringen i en del familjer är den nödvändig, enligt utbildningschef Thomas Larsson.

– Vi bedömer precis som tidigare att de lite äldre eleverna har bättre förutsättningar att klara sig hemma på egen hand än de yngre klasserna. För att i någon mån underlätta för vårdnadshavare att fortsätta arbeta har vi valt att tillfälligt skicka hem de äldre barnen, säger han.

Översnöad skylt på Bergsjö Skola

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
0652-361 13, thomas.larsson@nordanstig.se