MENY

2021-12-29

Hur får fyrverkerier användas i vår kommun?

Fyrverkerier brukar förekomma främst kring nyår, men ibland också vid jul. Hur fyrverkerier får användas regleras av de Allmänna ordningsföreskrifterna för kommunen och i Ordningslagen.

Enligt de lokala allmänna ordningsföreskrifterna för kommunen , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. krävs alltid tillstånd av Polismyndigheten för att använda bomber och bombrör som är 75 mm i diameter eller större på offentlig plats.

När det gäller övriga fyrverkerier får de inte användas utan tillstånd från Polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkt, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Regeln gäller oavsett om det aktuella området faller inom detaljplanerat område eller inte.

Det betyder i praktiken att du inte behöver ansöka om tillstånd om du med hänsyn till tidpunkt, plats och övriga omständigheter bedömer att det inte finns någon risk för skada eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Det är alltid viktigt att vara försiktig och visa hänsyn gentemot människor och djur.

– Allmänt kan man säga att ju större fyrverkeriprodukter, desto större blir risken för skada eller olägenhet och följaktligen ökar kravet på tillståndsplikt, säger Johannes Persson, kommunpolis i Hudiksvall och Nordanstig. Kontakta alltid Polismyndigheten på 114 14 om du är osäker på vad som gäller.

Fyrverkerier