MENY


Julklapp till hundratals hushåll på sista KF

Kommunfullmäktige skjuter till tio miljoner kronor till ett underskott för 2021 i sociala myndighetsnämnden. Annars var nog huvudnumret på årets sista kommunfullmäktige klartecken för att bygga bredband till 509 hushåll.

Det var en diger dagordning med inte mindre än 34 punkter som kommunfullmäktige hade att ta ställning till vid årets sista sammanträde.

Två av punkterna kan nog betraktas som en riktig julklapp, åtminstone till 509 av kommunens hushåll. Kommunfullmäktiges politiker beslutade nämligen att satsa 29 miljoner kronor för att erbjuda bredband via fiber i tre nya områden. Två av områdena byggs med hjälp av statliga bidrag som avsevärt minskar kommunens insats, medan ett av dem – Hällan-Håcksta i Jättendal – finansieras med kommunens egna investeringsmedel.

Enigt även i fullmäktige

Hällan-Håcksta-området med 29 hushåll riskerade att bli utan möjligheten till fiber efter att de statliga bidragen fördelats. Nu går alltså kommunen in och bygger med egna medel.

Övriga områden är Kvarnmon-Hårte-Bäling och ett accessområde mellan Jättendal och Bergsjö, sammanlagt 480 hushåll. Precis som i kommunstyrelsen rådde total enighet även i fullmäktige kring beslutet.

Kommunerna är skyldiga att ha en biblioteksplan. I förslaget till biblioteksplan för åren 2022–2025 finns en önskan att öka tillgängligheten även utanför bibliotekens ordinarie öppettider. I planen finns också ett riktat utbud av aktiviteter som kräver utökning av driftbudgeten. Fullmäktige antog planen och skjuter också till drygt 1,7 miljoner kronor för bland annat drift och ombyggnationer.

Tillskott efter underskott

En annan budgetfråga handlade om sociala myndighetsnämnden som begärt utökad budget med 10 miljoner kronor för 2021. Orsaken är ett underskott i nämndens budget. Kommunfullmäktige godkände tillskottet med motiveringen att eventuella effektiviseringar inte kommer att ge effekt under innevarande år. En brasklapp skickades också med; alla verksamheter ska under nästa år hålla sig inom de ekonomiska ramarna, annars riskeras återställning.

Under sammanträdet framkom uppgifter om att sociala myndighetsnämndens underskott kan komma att bli någon miljon lägre än tidigare prognoser visat.

Kommunfullmäktige hanterade under sammanträdet ett stort antal motioner och avsägelser från politiska uppdrag.

Kvällen avslutades med att ledamoten Sven-Erik Sjölund läste Viktor Rydbergs dikt Tomten.

Beslut i korthet

Koldioxidbudget för Nordanstigs kommun

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna informationen om en koldioxidbudget för Nordanstigs kommun som tagits fram med hjälp av Uppsala universitet och Klimatsekreteriatet. Budgeten visar hur utsläppen från det geografiska området Nordanstig ser ut och hur mycket som maximalt kan släppas ut fram till 2045 för att nå temperaturmålen i Parisavtalet.

Halvtid för klimatsmart energiprojekt

Det så kallade EPC-projektet syftar till energibesparingar, bättre inomhusklimat och mindre klimatpåverkan från våra fastigheter. Företaget Caverion utför arbetet och projektet innehåller en besparingsgaranti som innebär att den besparing som utlovats i kalkylen också levereras utan extra kostnad för kommunen.

Kvällens delredovisning visar att arbetet är på rätt väg, men att utlovade besparingar ännu inte är i hamn. Entreprenören fortsätter därför arbetet för energibesparingar i nivå med kalkylen.

Projektpengar för nytt särskilt boende

Fullmäktige beslutade om fördelningen av investeringsbudgeten för 2022, sammanlagt 20,5 miljoner kronor. Den stora posten är 10 miljoner kronor till förprojektering för ett nytt särskilt boende i kommunen, medan 4 miljoner kronor satsas på vägbelysningar nästa år. Pengar för exploatering av Bergsjö centrumplan, nytt område i Klasviken, Sörfjärden och området intill Café Måsen avsattes också.

Tor Tolander (M) betonade att det liggande förslaget överensstämmer helt med det egna partiets förutom på en punkt. Skillnaden ligger i 500 000 kronor till en utredning om elevunderlag, som Moderaterna hellre sett användas till översyn för ett sammanhållet kulturhus i Bergsjögården. Trots den skilda synen ställde sig Tolander bakom kommunstyrelsens förslag.

Extrapengar till Hälsinglands Utbildningsförbund

Kommunfullmäktige beslutade att räkna upp ersättningen till förbundet för 2022 med 2,8 procent och ett tillfälligt tillägg på 500 000 kronor. Hälsinglands Utbildningsförbund tillhandahåller gymnasie- och vuxenutbildning åt Nordanstigs, Söderhamns och Bollnäs kommuner.

Så ska e-förslag från medborgarna hanteras

Med tillräckligt många röster bakom sig ska medborgarna kunna lägga förslag till kommunens politiker. Det kommer att kunna göras med e-förslag. Nu har kommunfullmäktige antaget riktlinjer för hur medborgarnas e-förslag ska hanteras för att kunna bli verklighet.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se