MENY


Årets kultur- och fritidsledarstipendiater utsedda

Vid årets sista kommunfullmäktige delas traditionsenligt Nordanstigs kommuns kulturstipendium och föreningsledarstipendium ut. I år var inget undantag.

I år delas Nordanstigs kommuns kulturstipendium 2021 mellan Thomas Gomes och Carina Nilsson. Thomas Gomes får stipendiet för sitt stora engagemang för ungdomars musikkulturella utveckling som motiveringen lyder.

Carina Nilsson prisas för att hon har varit drivande i Ilsbo Hembygdsförenings utvecklingsarbete där bland annat Bröderna Höglunds industriepok presenterats. Kulturstipendiaterna får dela på 5 000 kronor.

Hanna-Karin Berglund får årets föreningsledarstipendium för att hon är en förebild i sitt arbete med att utbilda ridintresserade ungdomar vid Harmångers Ridklubb.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen överräckte ledningsutskottets ordförande Stig Eng, stipendierna på 2 500 respektive 5 000 kronor, diplom och blomsterkvastar.

Tre personer med varsin blomsterkvast och diplom framför en lysande julgran.

Hanna-Karin Berglund, Carina Nilsson och Thomas Gomes mottog årets kulturstipendier och föreningsledarstipendier.

För mer information

Stig Eng, ledningsutskottets ordförande
070-397 63 23, stig.eng@nordanstig.se