MENY


Kommunfullmäktige (KF) sammanträder, måndag 20 december 2021 klockan 17.00 i Bergsjö

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, men med anledning av smittorisken rekommenderar vi dig att titta på webbsändningen i stället för att närvara.

Ordförandeklubban i kommunfullmäktige

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 17.00 i Kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Delredovisning EPC-projekt
  • koldioxidbudget
  • biblioteksplan 2022–2025
  • investeringsbudget med bland annat nytt SÄBO
  • riktlinjer för e-förslag
  • fiberutbyggnad Kvarnmon, Hårte, Bäling, Hällan, Håcksta och Bergsjö–Jättendal.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se