MENY


Ny mångmiljonsatsning på bredband

Drygt 500 fastigheter omfattas i nästa satsning för att fortsätta att bygga ut Nordanstigs stadsnät. Kommunstyrelsen beslutade vid ett extrainsatt sammanträde på torsdagen att föreslå fullmäktige att genomföra investeringen.

Drygt 500 fastigheter omfattas i nästa satsning för att fortsätta att bygga ut Nordanstigs stadsnät. Kommunstyrelsen beslutade vid ett extrainsatt sammanträde på torsdagen att föreslå fullmäktige att genomföra investeringen.

Utbyggnaden sker i tre områden.

I Kvarnmon-Hårte-Bäling får 250 fastigheter tillgång till bredband via fiber. Investeringen är på 10,6 miljoner kronor, varav statligt stöd utgår med knappt hälften. Vi hade ansökt om statliga medel för fler områden som även inkluderade Älvsta, Tennsäter, Dvästa och Hällan. Delar av de områdena tillföll istället en privat aktör.

Riskerade att hamna i kläm

För att de 29 fastigheterna i området Hällan-Håcksta i Jättendal, och som inte ingick i den privata aktörens önskade område, inte skulle komma i kläm kommer vi att bygga fiber även där. I området utgår inga statliga bidrag. Istället bekostas bygget, som kostnadsberäknats till tre miljoner kronor, med kommunens investeringsmedel.

Det tredje accessnätet föreslås byggas mellan Bergsjö och Jättendal. Där gick i våras ett erbjudande ut till cirka 230 fastighetsägare, varav 63 procent av de fastboende tecknade avtal. En tidigare förutsättning för att projektet skulle genomföras var att fyra av fem anslöt sig.

Enighet i kommunstyrelsen

Eftersom tillgång till digitala tjänster för våra invånare är en viktig framtidsfråga beslutades nu att bygget startar trots att andelen anslutna inte nåtts. Förutsättning är återigen att även fullmäktige säger ja. Anslutningar görs till ett 100-tal fastigheter som visat intresse, men accessnätet dimensioneras för att fler kan anslutas i framtiden.

För det senare området har drygt 7,5 miljoner kronor beviljats i statligt stöd. Investeringen som helhet uppgår till 15,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen var enig om bredbandssatsningarna.

– Vi har jobbat med fiberutbyggnaden i många år och med ambitionen att erbjuda så många som möjligt en fiberanslutning. Dagens beslut visar ännu en gång att kommunens politiker – oavsett parti – är med på banan i den här frågan, säger ledningsutskottets ordförande, Stig Eng.

Byggplanering startar direkt

Processen med markavtal och olika tillstånd startar direkt på det nya året och grävningarna så snart tillstånden är klara, dock under 2022. Området Kvarnmon-Hårte-Bäling ska enligt kraven för det statliga bidraget vara färdigställt senast 2024.

– Ett väl utbyggt fibernät är en viktig del i att nå målet att behålla våra invånare och att dessutom få nya. Fiber till alla är också en jämlikhetsfråga. Nu hoppas jag att de som inte redan tecknat avtal gör det, det kommer nog aldrig att vara så billigt att ansluta sig som nu, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg,

Den 20 december fattar kommunfullmäktige det avgörande beslutet om investeringarna.

Kartbild från Google maps över Jättendalsområdet.

Karta: Google Maps

För mer information

Stig Eng, ledningsutskottets ordförande
070-397 63 23, stig.eng@nordanstig.se

 

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande

073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

 

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef

0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se