MENY


Lotsar psykiskt funktionsnedsatta

Personligt ombud är ett stöd för den med psykisk funktionsnedsättning. Ombudet jobbar för att alla ska få ta del av samhällets utbud av exempelvis vård, stöd och service på samma villkor.

Personligt ombud finns för de som har ett långvarigt psykiskt funktionshinder. Ombudet hjälper till att samordna insatser från olika myndigheter. Personligt ombud är fristående från myndigheter och arbetar endast på uppdrag av klienten.

Vad kan ett personligt ombud hjälpa till med?

Ett personligt ombud hjälper klienten att få de stöd och den service alla har laglig rätt till. Det kan till exempel vara:

  • Guidning i kontakten med olika myndigheter. Till exempel hjälp med att tolka ett beslut eller stöd i hur en ansökan fylls i.
  • Stöd i kontakten med sjukvården, som till exempel att följa en remiss.
  • Reda ut missförstånd i kontakt med olika myndigheter.

Vem kan få ett personligt ombud?

Personligt ombud vänder sig till vuxna med långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Illustration av händer i ett träd.