MENY


Forskning nyckeln till hållbar tillväxt

Samverkan med Mittuniversitetet kan ge vår kommun viktig kunskap på flera områden. Inom räckhåll finns också verktyg att hjälpa kommunens fåmansföretag att växa. I ett första steg besökte politiker och tjänstepersoner universitetet.

Flera kommuner runt Sundsvall har i dag samverkansavtal med Mittuniversitetet för att ta del av forskning som är relevant för kommunerna. Det kan handla om omvårdnad, pedagogik och utbildning, men också om innovativ design och sensorteknik för effektivare övervakning genom digitalisering.

I den forskningen utgör kommunerna ibland testbädd för metoder och innovationer. I flera fall har idéer lett till innovationer som blivit produkter som senare kommersialiserats. Det kan i sin tur leda till nya företag och nya arbetstillfällen.

Etablerat samarbete

Nordanstigs kommun har redan vissa samarbeten med Mittuniversitetet. Frågan är hur den forskning som bedrivs där ytterligare kan gynna medborgare, brukare, elever och företag i Nordanstig om samarbetet skalas upp till ett samverkansavtal.

För att ta varandra på pulsen anordnade kommunen och Mittuniversitet på måndagen en dag på campus i Sundsvall där universitetet berättade om den samverkan som pågår med ett flertal kommuner i regionen, bland andra Sundsvall och Ånge. Ett 20-tal politiker, tjänstepersoner och näringslivsrepresentanter från vår kommun deltog.

Dagen inleddes av Bizmaker, en ideell förening i Västernorrland med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Det övergripande syftet är att skapa tillväxt och regional utveckling.

Bollplank för idéer

Förutom att hjälpa befintliga företag till just utveckling är Bizmaker också ett bollplank för idébärare för att lyfta de goda idéerna till hållbara affärsmodeller.

En annan viktig funktion är som mäklare mellan Mittuniversitet, näringslivet och det offentliga. Bizmaker ägs av Västernorrlands kommuner, Region Västernorrland, lokala företag och andra partners, varav Nordanstigs kommun är en av delägarna.

Sundsvalls kommun beskrev sitt samarbete med Mittuniversitetet, innan Nordanstigs näringslivschef, Mia Järliden, tog över och berättade om näringslivet i kommunen, ny näringslivsstrategi och strategiska mål. Även besöksnäringsstrategin som nu tas fram diskuterades, liksom hur näringen kan växa på ett hållbart sätt.

"Prioriterat arbete"

Nordanstigs näringsliv representerades under dagen av SMP Parts AB i Ilsbo. Malin Hasselmalm och Lena Wiman berättade bland annat om företagets fokus på hållbarhet och säkerhet. SMP Parts har i dag 110 anställda i Ilsbo och dotterbolag i Norge, Finland och Tyskland.

Delegationen fick också en rundvandring i Mittuniversitetets moderna lokaler och dragningar kring de utbildningar och den forskning, inte minst kring miljö och hållbarhet, som bedrivs vid universitetets institutioner.

Både kommunchef Erik Hedlund och kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg var nöjda med dagen.

– För mig är det här ett viktigt steg i arbetet med att öka utbildningsnivån i kommunen, säger Ola Wigg. Ett samarbete ger oss goda förutsättningar att fortsätta höja den, det är ett prioriterat arbete.

"Vässar vårt utförande"

Måndagens besök kan ses som startskottet för ett eventuellt kommande samverkansavtal mellan Nordanstigs kommun och Mittuniversitetet. Målsättningen är ett undertecknande före sommaren 2022.

– Forskningen på Mittuniversitetet kan ge oss många svar på flera områden. Vi ska ge bra utbildning och god vård och omsorg till våra invånare. Forskningen kan helt klart vässa hur vi utför våra åtaganden, säger Erik Hedlund.

Men också utanför kärnverksamheterna finns kunskap att hämta i ett samarbete.

– Genom den specialkompetens som Mittuniversitetet har finns förutsättningar att utveckla näringslivet i vår kommun. Universitetets kompetenser finns på en rad områden där flera av Nordanstigs företag verkar.

Föreläsare tilltalar en grupp personer som sitter med ryggen mot kameran i ett atrium.

Ett drygt 30-tal personer hade samlats för att diskutera frågan om samarbete mellan Mittuniversitetet och Nordanstigs kommun.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

 

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se