MENY


Ansök om stipendium ur Gunnar Greibers donationsfond

Nu är det dags att söka stipendier ur Gunnar Greibers donationsfond. Stipendierna ska främja konsten och det konstnärliga arbetet i Nordanstigs kommun till minne av konstnären Gunnar Greiber. Sista ansökningsdag är den 31 december 2021.

Gunnar Greiber och hans hustru Else Nyström Greiber testamenterade ett stort antal konstverk och över 1,3 miljoner kronor i aktier och kontanter till Nordanstigs kommun. En del av pengarna ska användas till stipendier till och med 2034.

Syftet med fonden är att stimulera det lokala kulturlivet i Nordanstig genom att dela ut stipendier till högre konstnärlig utbildning eller till projekt av hög konstnärlig kvalitet i Greibers konstnärliga anda. Senast den 31 december 2021 ska ansökningarna ha kommit in.

Urvalsgrupp utser stipendiater

En urvalsgrupp föreslår för kommunstyrelsen som sedan beslutar vem eller vilka som får stipendiet. Gruppen består 2022 av kommunfullmäktiges ordförande Carin Walldin, Hans-Åke Oxelhöjd, chef för Tillväxt och service, Barbro Björklund, kulturutvecklare och konstnären Lisa W Carlson, bosatt i Härnösand. En förutsättning för att stipendiet ska delas ut är att ansökningarna håller tillräckligt god kvalitet.

Stipendierna kan betalas ut till en juridisk person eller en fysisk person. Stipendier är skattefria om de följer Skatteverkets regelverk.

I mars offentliggörs vem som får ta emot 2022 års stipendium.

Stipendieansökan gör du i vår e-tjänst. Ansökan är öppen till och med den 31 december 2021.

Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).

För mer information

Barbro Björklund, kulturutvecklare
0652-360 16, barbro.bjorklund@nordanstig.se