MENY


Större miljöansvar läggs på kommunerna

Ny lagstiftning och allmänt högre kostnader driver upp avfallstaxan. Kommunfullmäktige får nu frågan på sitt bord. Men även efter en eventuell höjning kommer Nordanstigs taxa vara lägst i Hälsingland.

Miljö- och hållbarhetsfrågorna har på senare år fått allt större fokus. Det har i sin tur lett till strängare lagkrav för hantering av avfall med höjda förbränningspriser genom bland annat förbränningsskatt och höjda kostnader för utsläppsrätter.

Det händer mycket på miljöområdet och just nu pågår förberedelser för separat insamling av matavfall även i Nordanstigs kommun. Senast 1 januari 2024 ska ett sådant system finnas i Sveriges alla kommuner.

Lägsta avfallstaxan

Redan om några månader övergår ansvaret för att hantera returpapper från producenterna till kommunerna, vilket innebär ökade kostnader. Tillsammans med ökade kostnader för entreprenader, löner och digitala lösningar för bättre tillgänglighet gör det att Nordanstigs avfallstaxa behöver justeras.

Vi har i dag Hälsinglands lägsta avfallstaxa. Även efter höjningen kommer Nordanstigs avfallstaxa att vara lägre än i övriga hälsingekommuner, under förutsättning att de inte sänker sina taxor. Den allmänna bedömningen är annars att Sveriges kommuner kommer att behöva höja sina taxor av samma skäl som i vår kommun.

Alla beslut som rör taxor beslutas av kommunfullmäktige. Skulle förslaget godkännas vid fullmäktigesammanträdet 25 oktober träder förändringen i kraft 1 januari 2022.

De föreslagna höjningarna:

  • Villa för permanentboende höjs med 211 kronor inklusive moms per år till 710 kronor
  • Fritidshus höjs med 149 kronor inklusive moms per år
  • Lägenhetsavgift höjs med 128 kronor inklusive moms per år
  • Grundavgift för företag höjs med 44 kronor inklusive moms per år
  • Köp av latrinkärl inklusive hämtning höjs med 267 kronor plus moms per kärl
  • Avgiften för brännbart avfall höjs med 300 kronor plus moms per ton

Läs mer om avfall och återvinning i Nordanstig

Skylt för hänvisning på Homons Återvinningscentral

För mer information

Jimmy Nilsson, avfallschef
0652-362 26, jimmy.nilsson@nordanstig.se