MENY


Kommunfullmäktige sammanträder i kväll måndag 25 oktober, följ webbsändningen

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, men med anledning av smittorisken rekommenderar vi dig att titta på webbsändningen i stället för att närvara.

Bild från livesändning av kommunfullmäktige. Powerpoint med dagordning, fullmäktiges ordförande Carin Walldin och kommunsekreterare Eva Engström

Så här såg livesändningen från Kommunfullmäktige ut den 27 april 2020.

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i Kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Justering av avfallstaxa
  • information nya bidragsformer för föreningsbidrag
  • information från Överförmyndarnämnden Mitt
  • delårsbokslut per 31 augusti för kommunen
  • kulturstrategi
  • riktlinjer e-förslag.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se